Kimyasal Kinetik

Bir reaksiyonun hızını ve mekanizmasını inceleyen bili dalına kinetik denir.Termodinamik reaksiyona giren maddelerle ürünlerin enerji ilişkilerini incelerken kinetik reaksiyonun hangi hızla dengeye gittiğini ve reaksiyona giren maddelerin...

Başlatan aLi, 30 Ekim 2021, 16:37:00

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Kimyasal Kinetik


Bir reaksiyonun hızını ve mekanizmasını inceleyen bili dalına kinetik denir.

Termodinamik reaksiyona giren maddelerle ürünlerin enerji ilişkilerini incelerken kinetik reaksiyonun hangi hızla dengeye gittiğini ve reaksiyona giren maddelerin hangi yolu izleyerek ürünleri verdiğini inceler.

Bazı tepkimeler bir basamak üzerinden yürürken bazıları ise iki veya daha fazla basamak üzerinden yürür. Bir basamaklı tepkimelere basit tepkime çok basamaklı tepkimelere ise karmaşık yada kompleks tepkime denir.

Tek yönlü tepkimelere tersinmez tepkime iki yönlü tepkimelere tersinir tepkime denir.

Tersinir tepkimeler bir denge konumuna ulaşana kadar yürürken tersinmez tepkimeler tümüyle tamamlanır.

Toplam tepkimenin hızını en yavaş basamak olan hız belirleyen basamak kontrol eder. Basamak tepkimeleri ve hız belirleyen basamak deneyler sonucunda belirlenir ve tepkimenin yürüdüğü yol tepkime mekanizması ile belirlenir.

Tek bir faz içerisinde yürüyen kimyasal tepkimelere homojen tepkime iki yada daha fazla faz içeren karışımlarda yürüyen kimyasal tepkimelere heterojen tepkimeler denir.

Bir tepkimenin hızını arttırmak için uygulanan işleme kataliz kullanılan maddelere katalizör denir. Katalizör tepkime karışımı ile aynı fazda ise uygulanan işlem homojen kataliz ayrı fazda ise heterojen katalizdir.

Katalizör basamak tepkimenin içerisinde yer alabilir fakat toplam tepkimede yer almadığından tepkime sonunda kimyasal bir değişikliğe uğramadan yeniden ortaya çıkar.