Program Geliştirme Modelleri

Türkiye'de Yaygın Olarak Kullanılan Program Geliştirme ModelleriÜlkemizde yaygın olarak Taba- Tyler modeli temel alınarak hazırlanan program geliştirme modelleri oluşturulup kullanılmaktadır. Programlarda amaçlar, içerik,...

Başlatan: Asrevya - Güncelleme: 27 Kasım 2022, 01:31:26 - Gösterim: 433

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Program Geliştirme Modelleri


Türkiye'de Yaygın Olarak Kullanılan Program Geliştirme Modelleri

Ülkemizde yaygın olarak Taba- Tyler modeli temel alınarak hazırlanan program geliştirme modelleri oluşturulup kullanılmaktadır. Programlarda amaçlar, içerik, öğrenme-öğretme süreçleri ve değerlendirme öğeleri birbirini izleyerek yer alır. MEB Modeli, Demirel Modeli, EARGED Modeli, TTK Modeli gibi bir çok model ülkemizde uygulanmıştır.

Talim Terbiye Kurulu (TTK) Modeli
İhtiyaçların belirlenmesi
Genel hedeflerin belirlenmesi
Alanın kavram, ilke ve becerilerinin belirlenmesi
Öğrenme alanları ve alanı kapsayan kazanımların belirlenmesi
Öğrenme alanlarının kapsadığı temaların belirlenmesi
Paydaşlarla paylaşım sağlanması
Materyal geliştirilmesi
Programların onaya sunulması
Programların denenmesi, izlenmesi / değerlendirilmesi

Ülkemizde uygulanan yeni ilköğretim programları Bireysel, Ekonomik, Tarihsel ve Kültürel, Toplumsal temellere dayanmaktadır.

Avrupa'da Yaygın Olarak Kullanılan Program Geliştirme Modelleri

Avrupa'da yaygın olarak kullanılan üç program geliştirme modeli vardır.

1) Rasyonel Planlama Modeli

Taylor ve Richard öncüleridir ve yeniden kurmacılık eğitim felsefesinden etkilenmiştir. Taba- Tyler modeline benzer.

Aşamaları

Genel Amaçlar
Amaçlar
Öğrenme Durumları
Değerlendirme

2)Süreç Yaklaşımı Modeli

İlerlemecilik eğitim felsefesinden etkilenmiştir ve Stenhouse öncüsüdür. Öğretmenlerin ders planlama süreci kaynak alınarak geliştirilmiştir.

Süreç yaklaşımı modeli süreç tasarımı yaklaşımına benzer olarak konuların nasıl öğrenileceğine karar vererek başlar. Ve bunlara göre genel amaçlar belirlenir. Kesin amaçlar program tasarımcısı tarafından belirlenmez. Öğretmen genel amaçlar arasından kesin amaçları uygulama sırasında belirler. Bu yönü ile öğretmene seçim hakkı ve mesleki özerklik tanınmış olur. Fakat öğretmenlerin çok iyi yetişmiş olması bu süreçte büyük bir önem taşır.

Aşamaları

İçerik- bağlam
Öğrenme durumları
Genel amaçlar
Değerlendirme

3)Yenilikçi / Durumsal Model

Skilbeck öncülüğündeki bu model hümanizmden etkilenmiştir. Okul merkezli bir modeldir.

Aşamaları

Durum çözümlemesi
Amaçlar
Öğrenme – öğretme
Programı desenleme
Programı uygulama
Değerlendirme
Değeri Değere Değen Kavrar...

Benzer Konular (5)

4789

Yanıtlar: 0
Gösterim: 406

5205

Yanıtlar: 4
Gösterim: 743

2385

Yanıtlar: 3
Gösterim: 744

Clicky