Merhaba, web sitemizin içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için Web sitemize üye olmalı ya da giriş yapmalısınız. Web sitemize üye olmak tamamen ücretsizdir.

Reklam içerikli konu paylaşımının tamamen yasak olduğunu ve reklam içerikli bir paylaşım yaparsanız forumdan yasaklanarak mesajınızın silineceğini hatırlatmak isteriz. Sizin emeklerinize, bizimde zamanımıza yazık. :)

Rönesansın Başlama Sebepleri ve Sonuçları

15. y.y. sonları ve 16. y.y. başlarında İtalya'da ortaya çıkan edebiyat, güzel sanatlar, mimari ve bilim alanındaki önemli gelişmelere denir.Nedenleri :- Coğrafi Keşifler'le zenginleşen burjuva sınıfının "mesen" denilen...

Başlatan Kerem, 04 Ağustos 2022, 22:30:57

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Rönesansın Başlama Sebepleri ve Sonuçları

15. y.y. sonları ve 16. y.y. başlarında İtalya'da ortaya çıkan edebiyat, güzel sanatlar, mimari ve bilim alanındaki önemli gelişmelere denir.
Nedenleri :

- Coğrafi Keşifler'le zenginleşen burjuva sınıfının "mesen" denilen koruyucu aileler oluşturması
- Matbaanın gelişmesi ve kağıdın yaygınlaşması
- Arka arkaya, dahi denilebilecek sanatçıların yetişmesi
- İstanbul'un fethi ile bazı bilim adamlarının İtalya'ya gitmesi
- Endülüs Emevileri'nin etkisi
- Antikide eserlerin incelenmesi
- Güzel sanatların olgunlaşması

Rönesans'ın İtalya'da Başlamasının Nedenleri :

- Siyasi durumu : İtalya'da şehir devletlerinin olması düşünce hayatının daha özgür olmasını sağlamıştır.
- Ekonomik durum : Akdeniz ticaretine hakim olmaları yönüyle İtalyan şehir devletlerinin daha zengin olması.
- Tarihi durumu : Çok büyük medeniyetlere beşiklik yapmış olan İtalya'da bu medeniyetlerin izlerinin bulunması.
- Dini durum : Katolik kilisesinin merkezi olması ve papanın burada bulunması
- Coğrafi konum : İslam dünyasına yakınlığı, ticaret sayesinde onlardan etkilenmesi.

Rönesans'ın Avrupa Dışına Yayılmasının Nedenleri :

- İtalya'nın dini ve kültürel merkez olması
- İtalya Savaşları (1494 - 1559)

Rönesans, İtalya'da edebiyat alanında başlamış, Mikelanjelo, Leonardo da Vinci gibi büyük sanatçılar yetişmiştir. Fransa'da Rönesans İtalya savaşlarına katılan kral tarafından başlatılmış, mimari alanda gelişmiştir. İngiltere'de Shakesper, İspanya'da Servantes, Almanya'da ise Röklen, Erasmus eserler vermiştir.

Not-1 : Almanya'da Rönesans hareketlerine paralel olarak Reform başlamıştır.
Not-2 : Bilim ve teknik alanında 17. yy.'da deney ve gözlem metodunun Bacon tarafından ortaya konulmasından sonra önemli gelişmeler olmuştur. Avrupa'da Bilim Rönesansı 17. yy.'
da başlamıştır.

RÖNESANS'IN SONUÇLARI

- Skolastik düşünce büyük ölçüde yıkılmış, pozitivizm doğmuştur.
- Kliseye ve din adamlarına duyulan güven iyice azalmıştır.
- Edebiyat, güzel sanatlar,mimari ve bilim teknik alanında önemli gelişmeler olmuştur.
- Ferdiyetçilik (bireycilik) ön plana çıkmıştır.
- İlk kez sanat alanında din dışı eserler verilmiştir.
- Reform ve Sanayi İnkılabı'na zemin hazırlanmıştır.

Bu döneme kadar bilim, sanat ve medeniyet alanlarında İslam ülkeleri öncülük yaparken, Rönesans hareketleriyle Avrupa ülkeleri ön plana çıkmıştır.
Kerem imza


Deli tarafıma denk gelmeyin, zira orada ben bile hükümsüzüm...

Benzer Konular (5)