Makro İktisat Giriş; Klasik-Keynesyen İktisat Karşılaştırma

Klasik İktisat-Ekonomiye arz yönlü ve uzun dönemli bakış açısı vardır.-Her arz kendi talebini yaratır. -> Say kanunu-Fiyatlar ve ücretler esnektir.-Ekonomi her zaman tam istihdamdadır.-İşsizlik diye bir sorun yoktur.-Devletin...

Başlatan Kerem, 20 Mayıs 2021, 01:33:56

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Makro İktisat Giriş; Klasik-Keynesyen İktisat Karşılaştırma


Klasik İktisat

-Ekonomiye arz yönlü ve uzun dönemli bakış açısı vardır.
-Her arz kendi talebini yaratır. -> Say kanunu
-Fiyatlar ve ücretler esnektir.
-Ekonomi her zaman tam istihdamdadır.
-İşsizlik diye bir sorun yoktur.
-Devletin ekonomiye müdahalesi gereksizdir.
-Para nötrdür. Yani reel değişkenleri etkilemez.
-Para talebi sadece işlem amaçlıdır ve faize duyarsızdır.
-Paranın değeri miktarına bağlıdır.
-Ekonomide yatırımlar tasarruflara eşittir. (I=S)
-Faiz esnektir ve faiz haddi mal piyasasında yatırımlar ve tasarruflar 
tarafından belirlenir.

Keynesyen İktisat

-Ekonomiye kısa dönemde talep yönlü bakış açısı vardır.
-Ekonomide temel belirleyici unsurun talep olduğunu savunur.
-Fiyatlar ve özellikle ücretlerin yapışkan (rigit) olduğunu savunur.
-Kısa dönemde ekonomi eksik istihdamda olabilir.
-İşsizlik ekonomik bir sorundur.
-Devletin ekonomiye müdahalesi gereklidir. (Maliye politikası savunur.)
-Para nötr değildir. Para arzı reel değişkenler üzerinde etkilidir.
-Para talebi; işlem, ihtiyat, ve spekülasyon amaçlıdır.
-Para talebi faize duyarlıdır.
-I=S her zaman sağlanamaz
-Faiz para piyasasında para arzı ve para talebi tarafından belirlenir.

İktisat Politikası

Bir ekonomide büyümeyi sürekli kılmak ve iktisadi değişkenleri etkileyebilmek amacıyla uygulanan politikalara iktisat politikası denir.

Arz Yönlü İktisat Politikası: Ekonomide mal ve hizmet üretimini ve istihdamı arttırmak için uygulanan politikalara arz yönlü iktisat politikası denir.

Talep Yönlü İktisat Politikası: Ekonomide toplam talebi etkileyebilmek için uygulanan politikalara talep yönlü iktisat politikası denir.
Kazanmak kirlidir kaybedelim insan kalırız... /gazapizm